آی کیو بالاهای سیاستمدار می آیند؟/ بخش دوم

آی کیو بالاهای سیاستمدار می آیند؟/ بخش دوم

شما ببینید یکی از نمایندگان سابق مجلس در شهرستانی فوت کرده است، خب! رحمه اله من یقرا فاتحه مع الصلوات، ولی مشکل اینجاست که شبکه های مجازی را که نگاه می کنید پر از پیام تسلیت کسانی است که با لحنی سنگین، موقر و حزن انگیز دارند برای آن مرحوم طلب مغفرت و خانواده داغدارش طلب صبر می کنند! چرا؟ چون همه حضرات کاندیدای انتخابات پیش روی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند و مصداق آنکه با بزرگان باش،حتما دیده خواهی شد بالاخره یک طوری "خصوصی" و عمومی خودشان را وصل می کنند به درگذشت این مرحوم و غیره و ذلک.؛