ایده ایجاد مناطق آزاد از ایده های پیشرو و با نظربلند در کشور بوده است

ایده ایجاد مناطق آزاد از ایده های پیشرو و با نظربلند در کشور بوده است

گیلان تایمز: دکتر سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امورخارجه جلسه هفتگی خود با رسانه ها را در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی سازمان منطقه آزاد انزلی برپا نمود. در این نشست که نمایندگان رسانه های کشوری در استان و رسانه های گیلانی حضور داشتند، رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه کشور ایده ایجاد