کد خبر : 116624
تاریخ انتشار : جمعه 16 اکتبر 2020 - 12:38
-

مراد قلیپور

نظریه تکثیر و تکثر (طرح ژنوم شعر هفتاد_نود)/ قسمت بیست و چهارم

نظریه تکثیر و تکثر (طرح ژنوم شعر هفتاد_نود)/ قسمت بیست و چهارم
.

طرح زبان قارهای شرق
طرح زبان جهان

مساله طرح زبان قاره ای یکی از اساسی ترین نیاز ها در هر قاره است که اروپا توانسته از این نیاز به نحوی بهتر سود ببرد و حتی زبان قاره ای خود به قاره های دیگر سرایت دهد.
طرح زبان قاره ای به عنوان” پس نیاز” بعد از طرح “زبانشهر” می تواند یکی از اهداف جدی در قاره آسیا باشد.
آیا می توان در بین قدرت هایی تاریخی چون ژاپن، چین، روسیه ،ایران، ترکیه،اعراب به طرح زبان قاره ای در آسیا اندیشید؟
کاری را که اروپا زودتر از قاره های دیگر انجام داد می تواند هشداری جدی برای کشورهای قاره آسیا باشد.
اگر این کشور ها نتوانند در آسیا به سوی فرهنگ زبان قاره ای واحد متمایل شوند بی شک این شرق است که در ب ابر غرب بسیار متضرر خواهد شد.
اروپا توانست در بین قدرت های کشور هایی چون انگلیس،فرانسه،اسپانیا،بلژیک،آلمان و…به فرهنگ زبان ،قانون و پول واحدی برسد.
رسیدن به چنین فرهنگی در آسیا اگر یک رویا یا شاید یک توهم باشد اما راهی جز این نیست که کشور های قاره آسیا به جای پراکندگی و اثر پذیری از زبان قاره اروپا یعنی زبان انگلیسی،فرانسه و…باید زمینه را برای رسیدن به زبانی مشترک فراهم سازند.

زبانشهر هایی چون زبان روسی،عربی،فارسی،
چینی،ژاپنی که هرکدام پیشینه ذخیره قدرت تاریخی را در خود دارند باید زمینه را برای طرح زبان قاره ای آماده سازند.
پیشنهاد چنین طرحی تا اجرایی شدن هر چند فاصله بسیار بسیار زیادی دارد اما شرق ناچار است که برای چنین طرحی هزینه بپردازد.
تا اینجا هم بسیار دیر شده است.

زبانشهر هایی چون زبان ژاپنی و روسی نسبت به کشور های دیگر آسیا چه از لحاظ فرهنگی و چه از لحاظ انسجام زبانی توانسته اند به بنیان واقعی یک زبانشهر نزدیک تر شوند. کشور های عربی هم در کنار زبان ژاپنی و روسی از این” وجه هفت اقلیمی “برخوردارند. هر چند در درون فرهنگ زبان خود نتوانسته اند به دموکراسی های فرهنگی جهانشمول نایل آیند اما از لحاظ پیکره زبانشهری توانسته اند در زبانی واحد جمع آیند.

در این میان برخی پراکندگی ها و نابسامانی ها برای زبانشهر کشور هایی که زبان فارسی و ترکی دارند وجود دارد که برای رسیدن به فرهنگ زبان قاره ای باید کمی شتاب تر عمل نمایند.

متولیان زبان فارسی در کنار زبانشهر های همجوار باید برای کشور هایی که به زبان فارسی تکلم دارند برنامه های مدونی را طرح ریزی کنند تا برای طرح زبان قاره ای آماده باشند.

متاسفانه پیش از استقبال از چنین طرحی در آسیا، این زبانِ قاره ای اروپاست که توانسته با برنامه هایی مدون بر زبانشهر های آسیایی تاثیر بگذارد. این تاثیرات فقط در زبان نیست. پول و قانون نیز در کنار زبان قاره ای واحد اروپایی توانسته حضور مستحکم خود را در کشور های آسیایی تحمیل نماید.

طرح وجه هفت اقلیم آسیا اگر چه طرحی دور و ناپیداست. اما باید زمینه ها برای حرکت به سوی چنین طرحی آماده سازی شوند.

طرح زبان قاره ای آسیا جدی ترین پیش نیاز فرهنگ زبانی در این قاره است که دولت ها می توانند خودشان را برای چنین اتفاقی که بسیار هم صعب العبور است آماده سازند.
این طرح یک طرح دولتی و کاملا سیاسی است. سیاست های فرهنگی کشور های آسیایی می تو انند از چنین طرحی در مقابل بسیاری از آسیب های احتمالی آینده استقبال نمایند.

سرسختی ها در برابر تصمیم گیری هایی که منجر به پیاده سازی “طرح زبان قاره ای “خواهد شد دردی را دوا نخواهد کرد.
آسیا نیازمند برخورداری از زبان قاره ای واحد ،قانون و پول مشترک است. برخی کشور های زبانشهر در آسیا هنوز در توهم کشور گشایی های امپراتوری های تاریخی خود سیر می کنند.

این کشور ها باید این ایده آل و رویا را بپذیرند. راهی جز این نیست. پیش از ان که زبانشهر ها آسیب بیشتری ببینند باید خود را برای زبان قاره ای واحد آماده کنند و زبانشهر های خود را به عنوان یک زبانشهر بومی و فولکلور در خدمت زبان قاره ای در آورند.
ظرفیت چنین زبانی در آسیا وجود دارد اما راه رسیدن به این زبان اعظم و قاره ای راهی بسیار دشوار است.
اگر این کشور ها نتوانند خود را برای طرح زبان قاره ای آماده سازند همه چیز برای نابودی” زبان قاره ای شرق” فراهم خواهد شد.
زمین به طرح زبان_جهان نخواهد رسید مگر این که در آسیا طرح وجه هفت اقلیم یعنی طرح زبان قاره به وقوع بپیوندد.
ضرورت طرح زبان قاره در آسیا ضرورتی تاریخی است. هر چند زبانشهر هایی چون ژاپنی،چینی،روسی،فارسی،عربی توانسته اند هر گونه که شده خود را در برابر زبان قاره های دیگر محافظت کنند اما این مساله موقتی است.

 

‍ فروپاشی کشور های زبانشهر همه چیز را نا امید خواهد کرد. اگر طرح زبان قاره ای دیر بشود بی شک شاهد تجزیه کشور های زبانشهر خواهیم بود که در این صورت این زّان قاره ای غرب است که خواهد توانست پروژه محو مدلولیت شرق را اجرایی نماید.
اگر اجرایی شدن زبان قاره ای آسیایی یک رویا یا توهم باشد اما تجزیه حتمی زبانشهر های آسیایی بر اثر نفوذ قوی زبان قاره ای غرب هرگز توهم نیست.

اقلیم تک تک زبانشهر های شرق هر چند اقلیمی بزرگ و گسترده است اما در برابر زبان قاره ای غرب ،اقلیمی بومی و فولکلور است.

زبانشهر فارسی در کنار زبانشهرهای دیگر آسیایی با اقلیمی تاریخی_ ادبی هر چند زبانشهری بزرگ و اعظم است اما در برابر زبان قاره ای غرب مثل دیگر زبانشهر ها بسیار آسیب پدیر است. این آسیب پذیری به راحتی قابل نشان دادن است.

راهی جز این نیست. اختلافات، تنش ها،واکنش ها در برخی زبانشهر های خاور میانه حکایت از تاریخی راکد و منجمدی دارد که اگر حل و فصل نگردند به ناچار باید با برخی “ابر خاطرات” در کشور های اسیایی خداحافظی کرد.

ابر خاطراتی چون کعبه ، بیت المقدس،معابد ،
بناهای تاریخی در شرق اگر نتوانند خود را در زبان قاره ای واحد ذخیره نمایند در برابر قدرت های شگفت انگیز زبان قاره ای غرب محو خواهند شد.
تمامی نشانه ها حاکی از این است که شرق اگر دیر بجنبد و نتواند خود را از وضعیت زبانشهری ارتقا دهد در برابر موج هولناک زبان قاره ای غرب منفعل و پراکنده خواهد شد.
شرق باید مساله زبان قاره ای واحد را برای محافظت از فرهنگ و زبان تاریخی خود بسیار جدی بگیرد.
بسیار هم تا حالا دیر شده است. در تعجب هستم که چرا روشنفکران مان نسبت به پیشنهاد این چنین طرحی تا اکنون عکس العملی نشان نداده اند. به جای گفتگوی یکسویه و منفعلانه در برابر زبان قاره ای غرب بهتر است که شرق خود را برای اجرای طرحی رویایی آماده سازند.

زیر بنای فرهنگی شرق برای اجرایی کردن چنین طرحی مخصوصا در برخی کشور های زبانشهر اسیایی زیر بنایی سنتی و متصلب است.

متولیان زبان فارسی هم به جای رویای” کشور شهری“باید تا پیش از افتتاح طرح زبان قاره ای واحد خودشان را به سمت فرهنگی زبانشهر متمایل سازند و دست از توهم کشور شهری بردارند.
در نهایت این طرح زبان قاره ای شرق است که توسط برخی کشور های ابر قدرت ها در آسیا پیشنهاد خواهد شد. اگر دیر شود اما دروغ نمی شود. پس شرق باید خودش را برای اتفاقی بزرگ آماده سازد. این اتفاق اتفاقی کوچک نیست. سنگینی یک کفه ترازویی است که کفه دیگرش با سنگینی زبان قاره غرب مقایسه خواهدشد.

زبانشهر های ژاپنی،چینی،روسی،فارسی،عربی به ناچار برای این که از انجماد و تصلب تاریخی خود دست بردارند با هم مواجه خواهند شد.
شرق نیازمند فرهنگی زیر بنا برای این روبنای تحمیلی است. جنگ بزرگ بعدی زمین جنگ زبان هاست نه جنگ آب. تا پیش از رسیدن به “طرح زبان_جهان” جنگ میان زبانی سختی در پیش است.

.

مرادقلیپور نویسنده و شاعر

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.