استاندار گیلان تاکید کرد: ضرورت شکل گیری گردشگری سبز و پایداری گردشگری در گیلان

استاندار گیلان تاکید کرد: ضرورت شکل گیری گردشگری سبز و پایداری گردشگری در گیلان

گیلان تایمز: دکتر مصطفی سالاری در این نشست که در محل دفتر کار استاندار گیلان برگزار شد، ارائه خدمات رفاهی به گردشگران در محورهای اصلی و فرعی به صورت متحدالشکل را ازجمله اهداف شکل گیری مراکز خدمات بین راهی کوچک در استان برشمرد و اذعان داشت : این مراکز در مساحت کوچک ، خدماتی نظیر