مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد:  کاهش قیمت محصولات لبنی در گیلان

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد: کاهش قیمت محصولات لبنی در گیلان

مدیرکل تعزیرات حکومتی از کاهش قیمت محصولات لبنی در گیلان خبر داد. به گزارش گیلان تایمز، رضا قشلاقی از کاهش محصولات لبنی در گیلان خبر داد و گفت:در راستای سیاستهای دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت و افزایش غیرقانونی محصولات لبنی مربوط به شرکتهای لبنی گیلان با اقدام به موقع تعزیرات حکومتی و صنعت،معدن و