حبس،عاقبت رهاسازی پساب دامی به منابع آبی رشت

حبس،عاقبت رهاسازی پساب دامی به منابع آبی رشت

گیلان تایمز: اصغر خودکار،رئیس اداره محیط زیست رشت گفت:برای فرد متخلفی به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری احشام خارج از ظرفیت مجاز صادره و نداشتن سیستم کنترل آلودگی محیط زیست و رها سازی مستقیم فضولات و پساب دامی به منابع آبی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد. وی افزود:شخص متخلف به دلیل

پساب‌های زیتون آبهای زیر زمینی رودبار را آلوده کردند

پساب‌های زیتون آبهای زیر زمینی رودبار را آلوده کردند

پساب‌های ۲۵ واحد فراوری زیتون، آبهای زیر زمینی رودبار را آلوده می‌کنند. به گزارش گیلان تایمز، بهروز آژ رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار گفت: در پیگیری اخطاریه‌های قبلی صادره برای واحدهای فرآوری‌های زیتون شهرستان رودبار در بازدید مجدد پنج نفر از افرادی که در زمینه کنترل پساب هیچگونه اقدام موثری انجام نداده‌اند پرونده‌شان جهت