برگزاری آزمون کشوری مهارتی سربازان درگیلان

برگزاری آزمون کشوری مهارتی سربازان درگیلان

گیلان تایمز: مدیر کل آموزش و فنی حرفه ای استان گفت : در این آزمون ۲هزارو ۳۲۲ سرباز وظیفه مرزبانی ، نیروی انتظامی ، نیروی دریایی ، ارتش و سپاه پاسداران به ۳۰ سوال مهارتی در خصوص ۲۶۹ حرفه تولیدی و صنعتی در مدت ۶۰ دقیقه پاسخ دادند. رحیم عطایی پور با بیان اینکه این