تصویری از مریخ با دقتی بی‌سابقه ثبت شد

تصویری از مریخ با دقتی بی‌سابقه ثبت شد

آژانس فضایی اروپا عکس‌هایی با دقت بی‌سابقه از سطح مریخ تهیه کرده که برای تکمیل آنها از مجموعه عکس‌های گرفته شده توسط فضاپیمای مارس اکسپرس استفاده شده است.؛
مریخ نشین «این سایت»بعد از هفت ماه، پایش به سیاره سرخ باز خواهد شد چرا مریخ این همه طرفدار دارد؟

مریخ نشین «این سایت»بعد از هفت ماه، پایش به سیاره سرخ باز خواهد شد چرا مریخ این همه طرفدار دارد؟

در دهه‌های اخیر ماموریت‌های مریخی پرطمطراق‌ترین ماموریت‌های فضایی بودند. از طرفی ماه دیگر مقصد دهان پرکنی برای سازمان‌های فضایی نیست و از طرف دیگر توجیه این سازمان‌ها برای جذب بودجه عمومی کشور‌ها و اجرایی کردن ماموریت‌های مریخی بسیار آسان‌تر از هر هدف دیگری است. پنجم آذر امسال، مریخ دوباره در صدر خبر‌ها قرار خواهد گرفت.