زلزله به تأسیسات زیربنایی گیلان آسیبی وارد نکرده است

زلزله به تأسیسات زیربنایی گیلان آسیبی وارد نکرده است

گیلان تایمز: عباس صابر با بیان اینکه تا حال حاضر مصدومیت ۳۰ نفر بر اثر زلزله دیروز گزارش شده، افزود: غیر از یک نفر که بر اثر سقوط و برخورد قطعه ای از سنگ نمای ساختمان به گردن او در بیمارستان بستری شد، بقیه مصدومان بصورت سرپایی مداوا شدند. وی حال عمومی این مصدوم بستری