۸۸ نفر از مدیران استان گیلان به مراجع قضایی معرفی شدند

۸۸ نفر از مدیران استان گیلان به مراجع قضایی معرفی شدند

گیلان تایمز: سیف‌الله مسرور در جلسه دوره‌ای شورای قضایی استان گیلان اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، ۴۳ بازرسی مستمر و برنامه‌ای در دستور کار بازرسی کل استان قرار گرفته است. مدیرکل بازرسی استان گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۳ برنامه بازرسی در