فرار مالیاتی ۳۰۰هزار میلیارد تومانی در کشور؛ تقویت سامانه‌های مالیاتی ضروری است

فرار مالیاتی ۳۰۰هزار میلیارد تومانی در کشور؛ تقویت سامانه‌های مالیاتی ضروری است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور ۳۰۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد گفت: تقویت سامانه‌های مالیاتی برای مبارزه با این بحران ضروری است. ؛
نبود زیرساخت‌های گردشگری سرمایه‌گذاران را برای ورود به این صنعت بی‌رغبت می‌کند

نبود زیرساخت‌های گردشگری سرمایه‌گذاران را برای ورود به این صنعت بی‌رغبت می‌کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری را از تکالیف دولت خواند و گفت: نبود و یا وجود نقص در زیرساخت‌های گردشگری سرمایه‌گذاران را برای ورود به این صنعت بی‌رغبت می‌کند. ؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت قادر به کنترل شوک حاصل از گرانی بنزین نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت قادر به کنترل شوک حاصل از گرانی بنزین نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت کارنامه بسیار بدی از خود در حوزه توزیع کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها نشان داده است گفت: در صورت افزایش قیمت بنزین دولت قادر به کنترل شوک روانی ناشی از آن نیست. ؛