نماینده مردم رشت: مافیای برنج در دولت نفوذ کرده‌اند

نماینده مردم رشت: مافیای برنج در دولت نفوذ کرده‌اند

گیلان تایمز: جبار کوچکی نژاد کنترل بازار محصولات کشاورزی را از وظایف وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و اظهار کرد: قانون به‌صراحت اعلام می‌کند که کنترل بازرگانی محصولات کشاورزی با وزیر جهاد کشاورزی است و در این راستا حجتی هیچ بهانه هم نمی‌تواند بیاورد. وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بر وضعیت عمومی