آب سد سفیدرود ۱۰ اردیبهشت رهاسازی خواهد شد

آب سد سفیدرود ۱۰ اردیبهشت رهاسازی خواهد شد

گیلان تایمز: دکتر مصطفی سالاری در حاشیه بازدید از سد سفیدرود در منجیل در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته حدود یک میلیارد و ۵۰ متر مکعب ذخیره سد بود، اما امسال در حال حاضر حدود ۸۷۲ میلیون مترمکعب آب ذخیره داریم. وی با بیان اینکه نسبت به مدت مشابه سال