نامه محرمانه اینفانتینو به روحانی رسید

نامه محرمانه اینفانتینو به روحانی رسید

گیلان تایمز: فشارها از این پس روی فوتبال ایران هم بیشتر می شود. البته به مرور زمان . این بار دیگر تاکیدی روی اساسنامه نیست و فیفا به سمت حقوق نژادی و راه های درامدزایی حرفه ای ورود کرده و خواهان شفاف سازی درآمدها در فوتبال ایران شده است. جیانی اینفانتینو برای در بی به

اینفانتینو: میزبانی‌های ایران و عربستان مشکلی نیست که حل نشود

اینفانتینو: میزبانی‌های ایران و عربستان مشکلی نیست که حل نشود

گیلان تایمز: جشن خانواده فوتبال از ساعت ۱۰:۳۰ با ورود اینفانتینو به سالن مراسم شروع شد. در هنگام ورود رییس فیفا و همراهانش، حاضران در سالن برای او دست زدند و از جای خود بلند شدند. اینفانتینو پس از دیدار با سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان گفت: نه سیاست باید در فوتبال دخالت داشته باشد