عضو هیات علمی دانشگاه گیلان: دیپلماسی فرهنگی نیاز به چابک سازی دارد

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان: دیپلماسی فرهنگی نیاز به چابک سازی دارد

گیلان تایمز: دکتر رضا سیمبر امروز در همایش «دیپلماسی فرهنگی در انقلاب اسلامی» که به همت جهاددانشگاهی در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد،اظهار کرد:با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان دیدگاه های مختلفی نسبت به دیپلماسی فرهنگی وجود دارد. عضو هیات علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه دیپلماسی فرهنگی از دو