برف غار درفک به شدت کاهش یافته است

برف غار درفک به شدت کاهش یافته است

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار، گفت: امسال داخل غار درفک به مانند سالهای گذشته پوشیده از برف نبوده و این پدیده امسال با کاهش شدیدی مواجه گشته است. به گزارش گیلان تایمز، مصطفی فلاح، امروز در جلسه محیط زیست رودبار با بیان اینکه غار درفک یکی از سه اثر طبیعی ملی شهرستان رودبار