دیدار اعضای حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی استان گیلان با نماینده مردم رشت

دیدار اعضای حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی استان گیلان با نماینده مردم رشت

گیلان تایمز: نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی استان گیلان با ابراز خرسندی از این دیدار گفت: احزاب در دنیا در عرصه های مختلف نقش اساسی دارند و متاسفانه این هرج و مرجی که در عرصه سیاسی در کشور وجود دارد به دلیل