در پی انتشار فیلم تنبیه بدنی کودکان اتیسم؛ انجمن اتیسم گیلان مواضع خود را اعلام کرد

در پی انتشار فیلم تنبیه بدنی کودکان اتیسم؛ انجمن اتیسم گیلان مواضع خود را اعلام کرد

گیلان تایمز: انجمن اتیسم گیلان در پی انتشار فیلم تنبیه بدنی کودکان اتیسم در مرکز شبانه روزی این استان، مواضع خود را اعلام کرد: ۱-هر گونه تنبیه کودکان اتیسم را در مراکز آموزشی غیر قانونی دانسته و هیچ توجیهی را در این زمینه قبول نمی کنیم. ۲- انجمن حامی و پشتیبان همه کودکان اتیسم است