رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان: محیط زیست بستر توسعه را فراهم می‌کند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان: محیط زیست بستر توسعه را فراهم می‌کند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، تاکید کرد: محیط ‌زیست بستر توسعه را فراهم می‌کند و با تکیه بر آن است که می‌توانیم اقتصاد و سایر فعالیت‌ها را سامان دهیم. به گزارش گیلان تایمز، کیوان محمدی  با اشاره به همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، گفت: کارشناسان این