گزارش فیلم‌های آخر هفته سیما

گزارش فیلم‌های آخر هفته سیما

۳۶ فیلم سینمایی، تلویزیونی و انیمشین از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شوند که از این تعداد همزمان با بزرگداشت امیرکبیر، دو فیلم با این عنوان پخش می‌شود.؛