شیخ دیاباته بدشانس است

شیخ دیاباته بدشانس است

ویلی سانگنول سرمربی سابق بوردوی درباره عملکرد مهاجم تیم استقلال تهران در فوتبال فرانسه توضیحاتی را بیان کرد. ؛