شروع لیگ برتر؛ شهریور!

شروع لیگ برتر؛ شهریور!

رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال خبر از جلسه‌ای در فدراسیون داد که در آن جلسه مشخص شده لیگ از 28 مرداد آغاز نمی‌شود. ؛