دلیل عجیب بازداشت یک مدیر ورزشی!

دلیل عجیب بازداشت یک مدیر ورزشی!

گیلان تایمز: یکی از مدیران مطرح ورزش که این روز‌ها در صدر اخبار ورزشی قرار دارد در چند روز گذشته از سوی مراجع قضایی فراخوانده شد و به مدت ۴۸ ساعت بازداشت بود. این مدیر ورزشی به دلیل برخی فعالیت‌های اقتصادی یکی از اعضای خانواده‌اش بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به مراجع قضایی فرا خوانده