سپیدرود می‌تواند همچنان جاری باشد | تا امید هست زندگی باید کرد

سپیدرود می‌تواند همچنان جاری باشد | تا امید هست زندگی باید کرد

درست است که تیم علی کریمی انتظارات را برآورده نکرد و به قول معروف نگذاشت یک آب خوش از گلوی هواداران پایین برود اما هنوز هفته‌های زیادی به پایان لیگ باقی مانده است، هفته‌هایی که می‌تواند باز هم برای رشتی‌ها هفته‌های شیرینی باشد و سپیدرودی‌ها در انتهای فصل به جشن و پایکوبی بپردازند.؛