خداحافظی صاحبان خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان با یارانه!

خداحافظی صاحبان خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان با یارانه!

عناوین مهمترین خبرهای هفته جاری به حذف یارانه دارندگان خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان، پیشنهاد واگذاری واحدهای مسکن مهر به کارگران و آمادگی دفاتر کاریابی برای ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار اختصاص داشت.؛
شرایط و نحوه احتساب دوره خدمت سربازی در سوابق بیمه‌ای

شرایط و نحوه احتساب دوره خدمت سربازی در سوابق بیمه‌ای

جمیل حق پرست گفت: بیمه شدگان می توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی استان و ثبت درخواست دراین خصوص، نسبت به دریافت اعلامیه محاسبه مبلغ حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام کرده و بدین ترتیب از مزایای اضافه شدن این مدت به سابقه بیمه خود بهره مند شوند.؛