تبدیل خمام به شهرستان به رونق اقتصادی گیلان کمک می‌کند | مردم رشت مشکلی با جدا شدن خمام ندارند

تبدیل خمام به شهرستان به رونق اقتصادی گیلان کمک می‌کند | مردم رشت مشکلی با جدا شدن خمام ندارند

مومنی زاده با اذعان به اینکه با شهر شدن خمام تمام مردم گیلان از این اتفاق خوشحال خواهند شد تصریح کرد: مردم رشت مشکلی با جدا شدن خمام از این شهرستان نداشته و معتقدند که این بخش با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری خود می‌تواند باعث پیشرفت گیلان شود.؛