امیدوارم نمایندگانی شایسته برای چهار سال پیش رو انتخاب شوند

امیدوارم نمایندگانی شایسته برای چهار سال پیش رو انتخاب شوند

طاهره زاهد صفت درخصوص زمان انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره های نظام پرستاری کشور گفت: انتخابات روز جمعه ۲۱ تیرماه ۹۸ برگزار می شود. وی طی گفتگوی اختصاصی با گیلان تایمز، عملکرد هیات مدیره نظام پرستاری رشت و حومه در سال ۱۳۹۷ را تشریح کرد. رییس هیات مدیره نظام پرستاری رشت و حومه در این

دست های خالی مددجویان کمیته امداد گیلان با رنگ و لعاب ساختمان،پر نمی شود

دست های خالی مددجویان کمیته امداد گیلان با رنگ و لعاب ساختمان،پر نمی شود

سرش را پایین انداخت و با بغض گفت: دیگر راهی ندارم.سالهاست که شوهرم بیمار است و خودم به تنهایی برای یک زندگی«بخور و نمیر»خانه مردم کار می کنم۰ زندگیم به سختی می گذرد و هیچ راهی ندارم. از او سوال کردم؛ چرا به کمیته امداد مراجعه نمی کنی؟ جواب داد: کمیته امداد مگر چقدر کمک