تعزیرات با اخلال‌گران در نظم بازار به شدت برخورد می‌کند/ محکومیت بالغ‌بر ۵۴ میلیارد ریال در بخش احتکار و امتناع در عرضه

تعزیرات با اخلال‌گران در نظم بازار به شدت برخورد می‌کند/ محکومیت بالغ‌بر ۵۴ میلیارد ریال در بخش احتکار و امتناع در عرضه

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه تعزیرات با اخلال‌گران در نظم بازاربه شدت برخورد می‌کند گفت: علیرغم اینکه بسیاری از بازاریان منصف هستند برخی‌ها از فضای به وجود آمده سو استفاده و با گران‌فروشی، کم‌فروشی و سایر ابزارها به اقشار ضعیف ظلم می‌کنند. ؛