چهره رشت در بهار ۹۸ متفاوت از گذشته خواهد بود

چهره رشت در بهار ۹۸ متفاوت از گذشته خواهد بود

از سوی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت اعلام شده است که چهره رشت در بهار ۹۸ متفاوت از گذشته خواهد بود که فراخوان جشنواره انتخاب برترین نمای زیبا با عنوان «جشنواره خانه های بهاری» نیز در همین باب منتشر شد.؛