حکم قصاص نجفی، باطل شد

حکم قصاص نجفی، باطل شد

دیوان عالی کشور حکم اعدام محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.؛