ویروس کرونا از اوایل بهمن در ایران چرخش داشته/ احتمال پایان موج اول کرونا در تابستان

ویروس کرونا از اوایل بهمن در ایران چرخش داشته/ احتمال پایان موج اول کرونا در تابستان

رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا گفت: ویروس کرونا از اوایل بهمن به صورت خزنده و بی علامت در ایران چرخش داشته است و گر چه با تاخیر تشخیص داده شده است اما مداخلات بعدی ایران از بسیاری از کشورها بهتر بوده است.؛