روش‌های عجیب اعضای طالبان برای کسب درآمد

روش‌های عجیب اعضای طالبان برای کسب درآمد

گروهک تروریستی طالبان ۱۸ سال پس از سقوط حکومت طالبان و هشت سال پس از کشته شدن بن لادن هنوز رویای تجدید حیات را در سر می‌پروراند اما محل تامین درآمدهای این گروهک تروریستی کجاست؟؛
کشف نفت جدید، ناراحت باشیم یا خوشحال؟

کشف نفت جدید، ناراحت باشیم یا خوشحال؟

به کارکنان نفت بیاموزیم همان گونه که مسائل روز فنی را می آموزیم و برای آن هزینه می کنیم نحوه جلوگیری از آسیب به محیط زیست و تعامل با جوامع محلی را نیز بیاموزیم که این دومی اهمیتی دو چندان نسبت به اولی دارد. ؛