پای کژ و کفش کژ!!!!!!!!!

پای کژ و کفش کژ!!!!!!!!!

گیلان تایمز: با آرزوی قبولی طاعات و عبادات،  عید سعید فطر را تبریک عرض می کنم و از درگاه ایزدمنان می خواهم که به ملت ما عزت و اقتدار و سلامتی عنایت فرماید . مشاجره شدید علی پور و جذب در جلسه سوال از شهردار بازتاب های زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. آن گونه

عید و فلسفه دیالکتیک نو شدن،  یا تازه خود را پیدا کنید…

عید و فلسفه دیالکتیک نو شدن، یا تازه خود را پیدا کنید…

گیلان تایمز: وقتی که از عید می نویسم ناخودآگاه ذهنم تازه می شود شادی درونم را فرا می گیرد انگار آن طرف دورتر یا شاید خیلی دورتر تمامی خوشی ها، تازگی ها و آفرینش ها انتظار مرا می کشند و من همچون کودکی که از خوردن کلیدی پی به راز جهان میبرد یا رنگ کردن