راهداری شهرستان آستارا به مسیر حیران تا تونل ونه بین دقت بیشتری کند

راهداری شهرستان آستارا به مسیر حیران تا تونل ونه بین دقت بیشتری کند

رنجکش گفت: هرچند که مسوولیت نگهداری بخشی از راه مسیر حیران تا تونل ونه بین بر عهده راهداری شهرستان آستارا نیست اما به دلیل قرار گرفتن این محدوده در حوزه وظایف قانونی راهداری گیلان می بایست دقت بیشتری برای ارایه خدمات به مردم فراهم و نظارت های کافی در رعایت اصول ایمنی و کاهش حوادث انجام شود.؛
یک وکیل: «طرح مقابله با کودک همسری» می‌توانست مانع بزرگی برای پدیده فروش دختران باشد

یک وکیل: «طرح مقابله با کودک همسری» می‌توانست مانع بزرگی برای پدیده فروش دختران باشد

مجلس شورای اسلامی بدون اینکه به ظاهر قصد مخالفت با طرح «مقابله با کودک همسری» را داشته باشد با رد و عدم پذیرش این طرح آن را معلق کرد تا در «طرحی جامع‌تر» حسب مسموعات بتواند نسبت به تشدید این طرح و قبول این ممنوعیت در چارچوب لایحه جدیدی اقدام کند. ؛