چرا باید به FATF بپیوندیم؟

چرا باید به FATF بپیوندیم؟

موضوع پیوستن به FATF ماه‌هاست به یکی از بحث‌برانگیزترین مسایل میان دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناح‌های سیاسی، رسانه‌ها، بخش های اقتصادی و بانکی و حتی مردم تبدیل شده است. ؛