بازار ارز مستعد ریزش تازه است؟

بازار ارز مستعد ریزش تازه است؟

حالا شرح اقدامات بانک مرکزی کمی طویل‌تر از سابق شده است، اقداماتی که برای ساماندهی بازار پولی و مالی در دستور کار قرار گرفته است. ؛