تولید رب ۲۲ هزار تومانی با گوجه هزاری!

تولید رب ۲۲ هزار تومانی با گوجه هزاری!

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، فروش یک بسته رب‌ گوجه‌فرنگی ۸۰۰ گرمی به قیمت ۲۲ هزار تومان در حالیکه قیمت گوجه‌فرنگی ربی کیلویی ۱۰۰۰ تومان است، نشان از سودجویی کارخانه‌های تولیدکننده دارد.؛
شرکت‌های خودروسازی خارجی به طور کامل با ایران قطع همکاری کرده‌اند

شرکت‌های خودروسازی خارجی به طور کامل با ایران قطع همکاری کرده‌اند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه کشور سنگین بوده است، اظهار کرد: شرکت‌های خودروسازی از ایران رفته‌اند و با توجه به سهمی که در بازار دنیا دارند، حاضر نمی‌شوند آن سهم را از دست بدهند.؛
طرح ایجاد شهرک های صنعتی تولیدی خارجی در مناطق آزاد کشور

طرح ایجاد شهرک های صنعتی تولیدی خارجی در مناطق آزاد کشور

گیلان تایمز: برای مفهوم جهانی شدن، معانی و تفاسیر متفاوتی طی سال های خلق آن مطرح شده که در این میان زمان وقوع و شروع، چگونگی و مراحل تکوین، ابعاد و مصادیق جهانی شدن، مهمترین وجوه اختلاف نظر میان اندیشمندان حوزه مطالعاتی روابط بین الملل، علوم سیاسی، فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی، ارتباطات و رسانه