سراوان، نسل کشی در گیلان یا قصور مسئولین/ چه کسی پاسخگوی فاجعه سراوان است؟

سراوان، نسل کشی در گیلان یا قصور مسئولین/ چه کسی پاسخگوی فاجعه سراوان است؟

سراوان بعنوان یکی از نواحی پرآب کشور (به گواه کارشناسان) می توانست در آینده مشکلات زیادی را با توجه به خشکسالی که کشور دست به گریبان آنست، حل کند. ولی دریغ و صد افسوس که چشمه ها و آبهای زیرزمینی آن با شیرابه های زباله آلوده شده و مسئولین امر نیز نسبت به این فاجعه بزرگ با دیده اغماض می نگرند؛
در هزارتوی شهری که سقوط می کند/ خانم قدیمی لیست اموال خود را قبل و بعد از مسئولیتتان شفاف سازی کنید

در هزارتوی شهری که سقوط می کند/ خانم قدیمی لیست اموال خود را قبل و بعد از مسئولیتتان شفاف سازی کنید

یک خانمی (فاطمه قدیمی) پنج ماه است که پست خود را تحویل داده و حالا برایش پروپاگاندا می سازند که: "سکوتش را شکسته " انگار ایشان در حصر خانگی بوده و یا مانند زکریای نبی روزه سکوت گرفته؛ که چه بگوید: "عملکرد ۴ ساله شهرداری قابل دفاع است"! مابقی دیگر حرف است، تهدید یونسکو هم احتمالا در کار نیست.؛