گلپا: کاش زودتر می‌مُردم و اینقدر دروغ نمی‌شنیدم/ دنبال مسببان ممنوع‌ الفعالیتی‌ام می‌گردم